Conditii si termene generale de vanzare. Certificat de garantie si Calitate.

SC TERRA PARTS & MACHINERY SRL in calitate de importator in Romania al produselor comercializate , declaram ca produsele comercializate corespund tuturor conditiilor calitative , conform declaratie de conformitate emisa si atasata mai jos .

Producatorul pieselor , ansamblelor garanteaza o buna functionare si durabilitate timp de 12 luni , de la data achizitionarii lor de catre consumator (client ) , atata timp cat montarea lor se efectueaza intr-un atelier (service ) / personal specializat. TERRA PARTS & MACHINERY SRL in calitate de importator al pieselor(articolelor) din aceasta factura va acorda aceeasi durata de garantie , oferita de producatorul acestora – 12 luni de la data prezentului document – factura .

In eventualitatea defectarii unui/unor produs/ produse , pentru solutionarea cat mai rapida a solicitarii de garantie , va rugam sa anexati urmatoarele documente :

 • Numarul facturii emise de TERRA PARTS & MACHINERY SRL
 • Dovada montarii produselor ( contract service, deviz service reparatie si copie factura reparatie conform reglementarilor in vigoare)
 • Nota de constatare emisa de service-ul specializat prin care se constata si se descrie in detaliu defectiunea
 • Document emis de service-ul specializat cu descrierea operatiunilor de demontare , inlocuire, reglare , testare a produselor in detaliu. Acest document trebuie sa fie insotit de semnatura si numele personalului calificat (de specialitate) care a intervenit la remedierea defectului .

Unele operatiuni de service necesita unelte si informatii service , specifice fiecarei marci de utilaj in parte, pentru a realiza o reparatie conform instructiunilor service date de fabricantul utilajului . Solicitati aceste informatii de la service-ul care efectueaza interventia asupra utilajului , asigurandu-va in acest fel , ca in caz de defectiune , aveti acoperirea necesare din punct de vedere al actelor solicitate mai sus .

Aplicarea garantiei se va face in conformitate cu HG 394/1995 si HG 786/1996. Produsele care prezinta in termenul perioadei de garantie, defecte de fabricatie vor fi inlocuite cu altele noi conform HG 394/1995.

TERRA PARTS & MACHINERY SRL, si producatorii produselor comercializate, in calitate de importator sunt exonerati de raspunderea privind garantia sau o pot anula in urmatoarele situatii :

 • defectarea s-a produs datorita nerespectarii de catre consumator (client) a instructiunilor de folosinta , instalare, punere in functiune , utilizare , intretinere, manipulare , transport .
 • piesa s-a deteriorat/defectat din cauza unui montaj incorect sau datorita montarii cu piese conexe uzate , defecte sau modificate.
 • piesa a fost gresit comandata de catre consumator (client ) sau au fost furnizate date eronate de indentificare .
 • piesa s-a uzat sau deteriorat in urma suprasolicitarii, intretinerii defectoase sau insuficienta a utilajului, lipsa reviziilor periodice conform programului de revizii , stabilit de producatorul utilajului . Atelierul de specilitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificarile si reglajele necesare , conform metodologiei de montaj specificate de manualul service al producatorului echipamentului.
 • demontarea in parti componente sau subansamble a produselor , ori deterioarea sigiliilor aplicate de producatorul acestora.
 • deterioarea produselor din culpa consumatorului datorita transportului , manipularii, depozitarii, pastrarii, utilizarii, exploatarii necorespunzatoare , ori cu contactului acestora cu produse chimice agresive sau expunerea la surse de caldura .
 • piesa prezinta urme de lovitura, zgarieturi, deformarim rupturi.
 • seria/codul constructiv al pieselor este sters sau inlocuit cu alte coduri si serii artizanale
 • exploatarea necorespunzatoare a utilajului . Defectarea produselor datorita prezentei corpurilor straine : praf, mizerie, corpuri straine.
 • utilajul a fost folosit in alt scop decat cel specificat de constructorul acestuia. Utilajul a fost accidentat sau avariat datorita unor factori externi , atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice )
 • utilajul nu este omologat, inregistrat sau inmatriculat la autoritatile competente.
 • clientul solicita o alta reparatie decat cea propusa de unitatea service specializata care efectueaza reparatia/ diagnoza.

In principiu se stabilieste ca marfa comandata si livrata corespunzator nu poate fi returnata . In anumite cazuri , exista posibilitatea returnarii marfii respectand conditile de mai jos si in urma acceptului nostru in scris . Pentru fiecare marfa vom calcula taxa de logistica/depozitare/retur la furnizor in cuantumul a 50% din valoarea marfii vandute, iar produsele trebuie sa fie in stare perfecta , corespunzatoate revalorificarii. In cazul in care ambalajul este deteriorat sau lipseste ne rezervan dreptul de a percepe taxa de logistica/depozitare/retur in cuantumul a 70% din valoarea marfii vandute. In cazul in care marfa returnata este din vina Terra Parts & Machinery Srl toate cheltuielile de logistica/depozitare/retur vor fi suportate in totalitate de societatea noastra. NU se admit sub nici o forma piese la retur care au fost montate . Probleme de livrare care implica firmele de curierat sau alte firme de transport, vor fi solutionate direct cu acestea. Reclamatiile referioare la neconcordanta dintre marfa si factura sau clauzele garantiei se admit numai daca acestea sunt sesizate in scris in maxim 3 zile de la livrare. Reclamatiile altele decat cele referitoare la calitatea marfii se vor accepta si depune in scris in termen de 7 zile de la livrare .Datele de contact ale Terra Parts & Machinery Srl le gasiti pe verso.

Orice litigiu care poate aparea intre parti cu privire la garantie se solutioneaza pe cale amiabila, mediere, arbitraj sau conciliere. In cazul in care nu se ajunge la un consens intre parti , litigiul se va inainta spre solutionare Judecatoriei Cluj Napoca, Judetul Cluj.

Toate activitatile cu privire la transportul , asigurarea, manipularea intra in contul si se fac pe cheltuiala, riscul si raspunderea clientului caruia ii revine sarcina sa controleze expedierile la sosire si sa obtina despagubiri de la transportator daca este nevoie , si daca expedierea are loc cu titlu gratuit pentru client. Expedirile noastre se fac la tarifele cele mai scazute , cu exceptia cererii formale din partea clientului si , in orice caz , pe raspunderea sa exclusiva . Ambalajul este facturat la pretul de cost si nu este returnabil deci nu va fi retunat decat cu piesa veche la schimb ( in cazul in care ofertarea se va face cu aceasta mentiune ) .Tipul si aspectul ambalajului este decis numai de compania noastra. In cazul cresterii unor tarife legate de transport , diferenta intra exclusiv in costul cumparatorului, chiar si atunci cand este vorba despre o vanzare care vizeaza transportul gratuit la destinatie .

Indiferent de destinatia finala a produselor si conditiile de comanda , livrarea este considerata ca fiind facuta la sediul social sau punctele de lucru la Terra Parts & Machinery Srl, in vederea expedierii. Livrarea are loc la indicatia clientului sau, in lipsa ei , la alegerea noastra, fie prin inmanarea directa clientului, fie printr-o forma de punere la dispozitie, fie prin livrarea produselor de la sediu/sediile noastre de catre curier sau transportator. Nu se poate devia de la principiul livrarii la sediul/sediile noastre prin mentiuni precum : livrare gratuita , la sediu sau domiciliul decat cu rambursarea costurilor de transport , mentiuni care nu trebuie considerate decat ca fiind enunturi generice , fara nici un fel de transfer al responsabilitatii. Termenele de livrare nu trebuie considerate de urmat riguros si nu sunt niciodata garantate. Ele sunt aduse la cunostiinta doar spre informare , bazate pe o estimare cat mai precisa posibil. Noi respectam pe cat posibil termenul de livrare specificat : intarzierea nu poate nicidecum sa indreptateasca anularea sau rezilierea comenzii din partea clientului. In nici un caz noi nu vom putea fi obligati sa platim vreo despagubire datorita intarzierii. In cazul in care indeplinirea obligatiilor noastre , ca urmare a unui motiv independent de compania noastra , este impiedicata, si anume accidental sau din cauza de forta majora (precum greva, catastrofe naturale , epidemii, razboi, revolte, revolutii, incendii , inundatii, sau orice piedica precum executarea unui ordin sau interdictii ale autoritatilor publice s.a.m.d), atunci executarea contractului va fi suspendata daca piedica are doar un caracter temporar si va fi anulata daca piedica este definitiva . In orice caz , noi vom fi indreptatiti sa ne consideram descarcati de drept de obligatiile ce decurg din contractul dupa ce i-am adus clientului la cunostiinta, daca contractul nu a putut fi executat de noi intr-o perioada de timp egala cu dublul termenului indicat de noi.

Taxele : TVA-ul , indiferent de cota procentuala, precum si orice alte taxe si impozite sunt obligatorii pentru client conform legii.

Contavaloarea facturilor noastre trebuie achitata pana la data care s-a agreat si numai in conturile sau la sediul firmei noastre . Sumele neachitate poarta o dobanza de intarziere de 0,3% pe zi aplicata la soldul ramas neachitat dupa data scadentei, fara a fi necesare instiintarea de restanta . Expedierea cu plata ramburs , tragerea de cambii, bilete la ordin , file CEC, asupra clientului sau acceptarea cambiilor de catre acesta nu produc nici o innoire de contract , astfel incat toate clauzele, conditiile si angajamentele care rezulta din acest contract raman in vigoare . Garantiile oferite de noi inceteaza de drept in cazul lipsei platii integrale la data scadentei sale , si cu exceptia unei dispozitii explicite in timpul comenzii , clientul nu va putea retine nici o suma drept garantie . In cazul in care aceasta conditie nu a fost indeplinita in perioada de timp stabilita , vanzarea va fi reziliata de drept si fara instiintarea legala prealabila de restanta , doar prin scurgerea termenului agreat. Avansurile percepute cu titlu de avans nu se restituie.

Prin trasmiterea unei comenzi noi , clientii nostrii sunt de acord in mod expres cu conditiile noastre generale si se vor abtine de la invocarea conditiilor lor proprii. Acestea din urma sunt fara consecinte pentru noi si astfel nu pot fi pretinse.In cazul in care din orice motiv anumite conditii nu ar putea sa aiba efect existand unele mai puternice fiind stabilite prin acte legislative, atunci celelalte conditii generale alea noastre vor ramane in vigoare. Date clientilor mentionate in documente sunt introduse , sub rezerva obiectiei exprese a clientului , in bazele noastre de date .

DECLARATIE DE CONFORMITATE

SC TERRA PARTS & MACHINERY SRL , cu sediul in SAT. Dezmir , Str. Trandafirilor nr. 142, Com. Apahida, Jud. Cluj , inregistrata la registrul comertului cu nr. J12/277/2020, cod unic de inregistrare RO 42167927, declara pe proprie raspundere conform cu prevederile art.5 din HG nr. 1.022/2002 privind regimul produseor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea muncii, protectia mediului , ca produsele comercializate de noi nu pun in pericol viata , sanatatea, securitatea muncii , nu produc un impact negativ asupra mediului, si sunt conforme cu standardele europene in domeniu.